Menu
Your Cart

Digitalni Boni 2022

Od dne 15.06.2022 lahko tudi pri nas koristite digitalne bone ’22. Zaradi enostavnejšega koriščenja smo se odločili da jih lahko koristite le na našem naslovu.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Za izrabo digitalnega bona morate imeti:

Digitalne bone ’22 boste lahko unovčili do 30. novembra 2022.